Birta lífeyrissjóður


Birta lífeyrissjóður er fjórði stærsti lífeyrissjóður landsmanna ef miðað er við hreina eign til greiðslu lífeyris. Sjóðurinn starfar samkvæmt samþykktum sem samþykktar eru á ársfundi hans og síðan staðfestar af fjármálaráðuneytinu í samræmi við lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Sagan


Birta lífeyrissjóður tók formlega til starfa 1. desember 2016, að fengnu samþykki fjármálaráðuneytisins. Sjóðurinn varð til við samruna Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs.

Sameining Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs á sér langan óformlegan aðdraganda en formlegar sameiningarviðræður voru ekki teknar fyrr en fyrri hluta árs 2016. Yfirlýsing um könnunarviðræður Stafa og Sameinaða lífeyrissjóðsins var birt 4. maí og á aukaársfundum Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs þann 29. september sl. var einróma samþykkt að sameina sjóðina. 

Stofnfundur Birtu lífeyrissjóðs var haldinn í kjölfarið. Viðræður um sameiningu gengu vel og greiðlega fyrir sig og engar umtalsverðar hindranir urðu í veginum, enda sjóðirnir svipaðir að uppbyggingu og bakland þeirra sömuleiðis. Sameiningin miðaðist við stöðu sjóðanna í byrjun árs 2016 en ávinnsla réttinda í Birtu lífeyrissjóði hefst 1. janúar 2017. 

  • Sameinaði lífeyrissjóðurinn varð til í ársbyrjun 1992 með sameiningu Lífeyrissjóðs byggingarmanna og Lífeyrissjóðs málm- og skipasmiða. Hinn 1. janúar 1995 hófu félagsmenn í Lífeyrissjóði bókagerðarmanna, Lífeyrissjóði Félags garðyrkjumanna og Lífeyrissjóði múrara að greiða til sjóðsins. Frá 1. janúar 1996 greiddu félagsmenn í Lífeyrissjóði byggingariðnaðarmanna í Hafnarfirði og Lífeyrissjóði verkstjóra til sjóðsins. Þann 1. janúar 2002 hófu sjóðfélagar í Lífeyrissjóðnum Hlíf að greiða til Sameinaða lífeyrissjóðsins. 
  • Stafir lífeyrissjóður varð til við sameiningu Samvinnulífeyrissjóðsins og Lífiðnar lífeyrissjóðs. Í maí 2005 var gefin út viljayfirlýsing um sameininguna, samrunasamningur var samþykktur í stjórnum beggja sjóða í apríl 2006 og á ársfundum og aukaársfundum í maí og júní. Til Stafa greiddu starfsmenn fyrirtækja sem áður tilheyrðu Sambandi íslenskra samvinnufélaga og félagsmenn í Rafiðnaðarsambandi Íslands og Matvæla- og veitingafélagi Íslands. 

Starfsfólk


Birta lífeyrissjóður
Anna María Hannesdóttir
Innheimtufulltrúi
Anna María Hannesdóttir
Birta lífeyrissjóður
Árni Vignir Pálmason
Tölvunarfræðingur
Árni Vignir Pálmason
Birta lífeyrissjóður
Birna Vilhjálmsdóttir
Gjaldkeri
Birna Vilhjálmsdóttir
Birta lífeyrissjóður
Elsa Dóra Grétarsdóttir
Verðbréfaskráning
Elsa Dóra Grétarsdóttir
Birta lífeyrissjóður
Erla Fanney Þórisdóttir
Þjónustufulltrúi
Erla Fanney Þórisdóttir
Birta lífeyrissjóður
Eyrún Einarsdóttir
Áhættustjóri
Eyrún Einarsdóttir
Birta lífeyrissjóður
Guðrún Högnadóttir
Lífeyrismál
Guðrún Högnadóttir
Birta lífeyrissjóður
Guðrún Iðunn Jónsdóttir
Bókhald
Guðrún Iðunn Jónsdóttir
Birta lífeyrissjóður
Hafdís Anna Bragadóttir
Markaðsstjóri
Hafdís Anna Bragadóttir
Birta lífeyrissjóður
Hanna Þórunn Skúladóttir
Forstöðumaður skrifstofu- og rekstrarsviðs
Hanna Þórunn Skúladóttir
Birta lífeyrissjóður
Helga Dögg Yngvadóttir
Gæða- og skjalastjóri
Helga Dögg Yngvadóttir
Birta lífeyrissjóður
Hjördís Björnsdóttir
Þjónustufulltrúi
Hjördís Björnsdóttir
Birta lífeyrissjóður
Hrefna Sigurðardóttir
Bókari
Hrefna Sigurðardóttir
Birta lífeyrissjóður
Íris Anna Skúladóttir
Lánastjóri
Íris Anna Skúladóttir
Birta lífeyrissjóður
Jóna Guðrún Ólafsdóttir
Bókari
Jóna Guðrún Ólafsdóttir
Birta lífeyrissjóður
Kolbrún Kjartansdóttir
Móttökuritari
Kolbrún Kjartansdóttir
Birta lífeyrissjóður
Kristján Geir Pétursson
Lögfræðingur
Kristján Geir Pétursson
Birta lífeyrissjóður
Loftur Ólafsson
Sjóðstjóri
Loftur Ólafsson
Birta lífeyrissjóður
Ólafur Sigurðsson
Framkvæmdastjóri
Ólafur Sigurðsson
Birta lífeyrissjóður
Óskar Magnússon
Þjónustufulltrúi
Óskar Magnússon
Birta lífeyrissjóður
Óskar Örn Ágústsson
Forstöðumaður fjárreiðusviðs
Óskar Örn Ágústsson
Birta lífeyrissjóður
Sigrún Gröndal
Iðgjaldaskráning
Sigrún Gröndal
Birta lífeyrissjóður
Sigrún Þóra Björnsdóttir
Lífeyrismál
Sigrún Þóra Björnsdóttir
Birta lífeyrissjóður
Sigurbjörn Einarsson
Lánamál
Sigurbjörn Einarsson
Birta lífeyrissjóður
Sigþrúður Jónasdóttir
Forstöðumaður lífeyrissviðs
Sigþrúður Jónasdóttir
Birta lífeyrissjóður
Sjöfn María Guðmundsdóttir
Þjónustufulltrúi
Sjöfn María Guðmundsdóttir
Birta lífeyrissjóður
Soffía Gunnarsdóttir
Forstöðumaður eignastýringarsviðs
Soffía Gunnarsdóttir
Birta lífeyrissjóður
Stefán Birgisson
Eignastýring
Stefán Birgisson
Birta lífeyrissjóður
Svala Sigurðardóttir
Lífeyrismál
Svala Sigurðardóttir
Birta lífeyrissjóður
Svanheiður Ingimundardóttir
Innheimtufulltrúi
Svanheiður Ingimundardóttir
Birta lífeyrissjóður
Þóra Erlingsdóttir
Iðgjaldaskráning
Þóra Erlingsdóttir
Birta lífeyrissjóður

Þjónustuskrifstofa


Opið er frá 9:00-16:00 alla virka daga.

Sundaboginn

Birta lífeyrissjóður

  • Sundaboginn, Sundagörðum 2, 104 Reykjavík.
  • Netfang: birta@birta.is
  • Sími: 480 7000