14. janúar 2020
Góð ávöxtun séreignar Birtu
self.header_image.title

Árið 2019 var venju fremur gott ávöxtunarár séreignaleiða Birtu lífeyrissjóðs, samkvæmt niðurstöðum bráðabirgðauppgjörs. Það skýrist einkum af kröftugri og nánast samfelldri hækkun á erlendum hlutabréfum og miklum hækkunum á innlendum skuldabréfum.

Verðbréfamarkaðir hafa í heildina tekið verið hagfelldir og flestir eignaflokkar skilað ágætri ávöxtun.

Raunávöxtun séreignaleiða 2019 var sem hér segir:

  • Blönduð leið 14,9%
  • Skuldabréfaleið 6,1%
  • Tilgreind séreign 8,1%
  • Innlánsleið 1,6%.

ávöxtun

Áhugavert er að líta líka á mynd sem sýnir raunávöxtun séreignaleiða Birtu undanfarin þrjú ár (Tilgreind séreign þar ekki með því hún er tiltölulega nýlega komin til sögu).

Raunávöxtun 2017-2019

ávöxtun4

Um séreignarleiðirnar, uppbyggingu þeirra og afkomu 2019 er annars það að segja að hlutfall erlendra verðbréfa í Blandaðri leið er hátt og þar er eingöngu um skráð hlutabréf að ræða. Heimsvísitala hlutabréfa hækkaði um 26,6% í dollurum talið en þar sem krónan veiktist lítillega á árinu var ávöxtunin enn hærri mæld í íslenskum krónum eða 31,7%. Verð innlendra verðbréfa, bæði skuldabréfa og hlutabréfa, hækkaði einnig á árinu.

Skuldabréfaleið Birtu fjárfestir eingöngu í skuldabréfum, það er ríkisskuldabréfum, skuldabréfum sveitarfélaga, sértryggðum skuldabréfum og fasteignatryggðum skuldabréfum. Ávöxtunarkrafa á markaði lækkaði þó nokkuð á árinu sem leiddi til hækkandi verðs skráðra skuldabréfa og ágætrar ávöxtunar á árinu öllu (lækki ávöxtunarkrafa á markaði, hækkar verð skuldabréfa).

Eignir Tilgreindrar séreignar eru hlutabréf og skuldabréf ásamt innlánum í bönkum. Eignasafnið er heldur áhættuminna en safn Blandaðrar leiðar. Lýsir það sér í hærra hlutfalli skuldabréfa og innlána í Tilgreindri séreign en í Blandaðri leið.